Helpline: +44 (0)20 7929 4058

Quotation Request

Yacht and Pleasure Craft - Direct | Danish | DKK

Proposer Details
Claims
Vessel
Machinery
Additional Cover
Insured Values
Declaration
Calculations & Hidden Questions
Reporting Questions

Proposer Details

Dato Forsikringen skal starte
Er fartojet ejet af person(er) eller et selskab?
Forsikringstagers navn eller navn paa retmaessig ejer hvis fartojet skal vaere i selskabets navn
Forsikringstagers fodselsdato eller retmaessige ejers hvis fartojet skal vaere i selskabets navn
Forsikringstagers adresse
Forsikringstagers land:
Forsikringstagers nationalitet:
Forsikringstagers arbejde:
Nationalitet af retmaessig ejer:
Selskabets navn:
Selskabets adresse:
Oprindelsesland:
Kontakt telefon nummer:
Kontakt mobil nummer:
kontakt email adresse:


Foresporgers erfaring (eller retmaessige ejers hvis fartojet er i selskabets navn) i denne type baad (aar):
Foresporgers erfaring (eller retmaessige ejers hvis fartojet er i selskabets navn) i baade generelt (aar):
Vil du gerne tilfoje en yderligere Forsikringstager til policen?
Yderligere forsikringstagers navn
Yderligere forsikringstagers fodselsdato
Yderligere foresporgers erfaring i denne type baad (aar):
Yderligere foresporgers erfaring i baade generelt (aar):

Claims

Har du anmeldt nogen skader/tab i de sidste 5 aar paa en Marine Forsikrings Police?
Venligst giv detaljer:
DetailsYearAmount paidAmount outstanding
Add row
Hvor mange aars Skadesfri Rabat har du med kaskoforsikring?
Dette omhandler kun tidligere marine-forsikringer

Vessel

Navn:
(Fartojets navn)
Kobspris:
 kr.
Fartojets Flag:
Hvis fartojet ikke er registreret, vaelg: 'Denmark Unregistered' eller 'Unregistered'.
If other, please provide details:
Please note that we cannot offer cover for this country.
Aar bygget:
Aar Kobt:
Fartojets Laengde (i meter):
Maksimal design hastighed af fartojet (knob):
Hvis fartojet har en maksimal design hastighed som overstiger 17 knob og har indenbords maskineri er det vigtigt at overholde betingelserne i forsikringen at automatiske eller et fjernstyret braendslukningssystem i MASKINRUMMET, TANK OMRAADET og KAHYTTEN er installeret og fungerer.
Er fartojet af standard produktion og professionelt bygget?
Fabrikat / Model:
Vi skal have oplyst Fabrikat/Maerke og Model
Hvis ikke, venligst giv detaljer:
Bruger du fartojet til permanent beboelse?
Bruger du fartojet til kapsejlads i klub?
Deltager fartojet i:
Venligst giv detajler af type og hyppighed af kapsejlads:
Hvad er vaerdien af master, rundholter, sejl og rigning?
 kr.
Ligger fartojet I en Marina/Havn eller ved en anlobsbro/flydeponton?
Navn og beliggenhed af Havn/Marina eller anlobsbro/flydeponton. Hvis fartojet ligger et andet sted, venligst giv fulde detajler:
(Hvis den ligger paa trailer, opgiv dette samt hvor henne.)
Anvendes baaden til helaarsbrug?
Gaeldende hvis baaden ligger i vandet aaret rundt eller anvendes uden for saesonen 1. april til 1. november)
Er fartojet underlagt Prioritetsgaeld eller anden Finansiel aftale/laan?
Venligst giv detaljer for laane selskabet:
Angiv selskabets navn

Machinery

Venligst giv detaljer for fartojets motorer (inklusiv enhver hjaelpe og indenbords/udenbords motorer).
Motor typeAar byggetFabrikat/ModelBraendstofHestekraefter Serienummer
Add row

Additional Cover

Insured Values

Forsikringssummen vil vaere baseret paa ’betalt pris’ og skal reflektere den nuvaerende markedsvaerdi. I tilfaelde af at forsikringssummen er vaesentligt anderledes end ’betalt pris’, vil en begrundelse om muligt blive anmodet.
Skrog, Maskineri, Gear og Udstyr:
 kr.
Jolle:
 kr.
Udenbordsmotor til Jolle:
 kr.
Trailer:
 kr.
Personlige Ejendele:
Personlige ejendele som er blevet anskaffet og regelmaessigt bruges i direkte forbindelse med fartojet. (Vi daekker ikke mobiltelefoner, PC/laptops, tablets og andet ikke-maritimt elektronisk udstyr.)
 kr.
Andet:
 kr.
Overstiger nogen af dine personlige ejendele 2000 kr i vaerdi?
Venligst angiv personlige ejendele overstigende 2000 kr i vaerdi:
Personlige ejendele som er blevet anskaffet og regelmaessigt bruges i direkte forbindelse med fartojet. (Vi daekker ikke mobiltelefoner, PC/laptops, tablets og andet ikke-maritimt elektronisk udstyr.)
Beskrivelse:Pris:
Add row

Declaration

Er du nogensinde blevet afvist Forsikring?
Venligst giv fulde detajler:
Har du, eller nogen person som du tillader at bruge baaden, vaeret domt for en forbrydelse der omfatter uaerlighed af enhver art (dvs. Bedrageri, Brandstiftelse, Røveri, Smugling, Tyveri, Haeleri mv.)?
Venligst giv fulde detaljer:


• Jeg erklaerer at de ovenstående oplysninger er korrekte og udforlige i alle henseender til min viden og tro.

• Jeg indvilger i at denne begaering og deklaration vil danne grundlag for forsikringskontrakten mellem mig og Forsikringsselskabet hvis en police udstedes.

• Hvis en betaling foretages via betalingskort eller kreditkort, er det hermed bekraeftet at jeg giver tilladelse til at Velos Insurance Services Limited må debiterer mit kredit/betalingskorts konto for den tilbudte praemie.

• Yderligere deklarerer jeg og indvilger i at hvis erklaeringen og oplysningerne er blevet udfort i haanden af en anden person end undertegnede, er denne person antaget som vaerende staedfortraeder for foresporger med henblik paa fudforelse af denne begaering.
(Alle betalingsoplysninger indgives og godkendes af dig inden betalingen gennemfores ligesom enhver anden online transaktion. Vi tager ingen betaling uden du har godkendt dette i forvejen)
Fortrolighedserklaering
For at kunne levere tilbud og daekning, kan vi have brug for personlige oplysninger fra dig; Vilkårene og dine rettigheder vedrørende dette er i vores Fortrolighedserklaering, som findes på vores hjemmeside på www.velosinsurance.dk eller ved at følge dette link Fortrolighedserklaering

Calculations & Hidden Questions

Is there a survey on file?
Binder Reference
Total Sum Insured
 kr.
Rounded Excess
 kr.
IPT
Cruise Range
Excess
Doubled Excess
Excess Difference
Vessel Age
Tax Rate
NCD Last Incremented
War Cover Load
 kr.
Number Of Engines
Club Racing Load
 kr.
Skipper Charter Load
 kr.
Water-skiers/Towing Toys liability premium
 kr.
Off Shore Racing Load
 kr.
Vessel Age Load
 kr.
12 Month Use Load
 kr.
Danish Load
 kr.
Speed Discount/Load
 kr.
Vessel Tax Country
Insured Age Years
Tender/Dinghy Excess
 kr.
Outboard Motor Excess
 kr.
Personal Effects Excess
 kr.
Trailer Excess
 kr.
Other Excess
 kr.
Producer
Producer Commission

Reporting Questions

Referred to Underwriters?
Reason for cancellation: